Hoe kunnen we samen bouwen aan een betere toekomst? Deelnemers van de leergang Social Design bij Cibap Next buigen zich momenteel over urgente maatschappelijke vraagstukken.

Medewerkers van gemeente Dalfsen, Delta wonen, Rijnbrink Groep en gepassioneerde ontwerpers verkennen binnen dit leertraject hoe we in gezamenlijkheid tot innovatieve en inclusieve perspectieven kunnen komen voor complexe vraagstukken als:

  • Hoe activeren van inwoners in democratische processen?
  • Hoe ondersteunen we inwoners in een circulair leven voor een duurzame toekomst?
  • Hoe kunnen we de mindset van jongeren positief beïnvloeden?
  • Hoe creëren we ruimte op de woningmarkt?
  • Hoe ondersteunen we mantelzorgers?

De deelnemers gaan de komende week op pad en in gesprek met de betrokkenen van bovengenoemde vraagstukken.

“Belangrijk onderdeel in dit leertraject Social Design is ontwerpend onderzoek. Dit betekent dat je belanghebbenden actief betrekt in het proces. Dat zal leiden tot meer gedragen en duurzame perspectieven voor maatschappelijke opgaven”, aldus Jeanine van Dalen van Cibap Next.

De leergang Social Design duurt 6 maanden en richt zich op medewerkers uit de publieke sector en ontwerpers die zich willen inzetten om te werken aan maatschappelijke opgaven. De methodiek van Design Thinking die wordt aangeleerd erkent en omarmt de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en biedt ruimte voor meervoudige perspectieven en oplossingen.

“Juist de samenwerking tussen publieke sector en ontwerpers binnen dit leertraject, zal de publieke ontwerppraktijk kunnen stimuleren. Door van elkaar te leren elkaar te begrijpen, stimuleren we innovatie en creativiteit”.

social design

De trainers van de leergang bij Cibap Next zijn professionals o.a. uit de Social Design praktijk; Tabo Goudswaard, Madeleine van Afdeling Buitengewone zaken, Gabriela Aguirrezabal, Heidie van den Brink, Denise Zwiers, Maddy Ekkelkamp, Aad van Altena, Jantine de Vries en co-creatie expert Karin Gerfen.

De leergang startte met een 24-uurs sessie in de natuur afgelopen maart, onder leiding van Peter Blokland en Caroline van den Berg.

Wil je meer weten over de leergang Social Design? Klik hier voor meer informatie.

Ook interesse in het werken aan maatschappelijke opgaven via Social Design? De volgende leergang start 6 september 2024 – bij Cibap Next. Heb je vragen; neem dan contact op met Jeanine van Dalen van Cibap Next j.vandalen@cibapnext.nl

What’s
—Next?

Wil jij direct op de hoogte zijn van nieuwe toevoegingen in ons aanbod? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je ontvangt al het nieuws rond Cibap Next, plus een selectie van inspirerende artikelen over nieuwe creativiteit, in je mailbox!