MarketingOost houdt zich bezig met het ontwikkelen en vermarkten van de provincie Overijssel als aantrekkelijke bestemming voor zowel toeristen als bewoners. Door aanbodontwikkeling met name gebaseerd op smart data wordt ernaar gestreefd om Overijssel als bestemming naar een hoger niveau te tillen met het oog op de juiste balans tussen toerisme en leefbaarheid. We spraken Wendy Weijdema, Manager Strategie, Onderzoek en Innovatie en Rolf Halverhout, Gebiedsmanager Vechtdal over het traject professioneel innoveren dat ze bij Cibap Next hebben gevolgd. Lees je mee?

Met welke vraagstukken hebben jullie gewerkt?
Wendy: ‘Het hoofdvraagstuk was hoe we ondernemers beter kunnen begeleiden bij aanbodontwikkeling om tot een goed product te komen. Wat hebben wij als organisatie nodig om dit te leveren? Daarvoor hebben we bijvoorbeeld gekeken naar hoe we data beter toegankelijk kunnen maken voor ondernemers. Onze taak bij MarketingOost is om bij begeleiding van aanbodontwikkeling ook rekening te houden met de leefbaarheid van dorpskernen en onze rol daarin. Het ging er vooral om hoe we onszelf beter kunnen uitrusten om anderen te begeleiden en tegelijkertijd scherp te blijven in het proces.’
Rolf: ‘In onze werkgroep waren we vooral bezig met de verschuiving van de focus op alleen toeristen naar ook de bewoners die recreëren in het gebied. Ons vraagstuk was hoe we vanuit onze dienstverlening invulling kunnen geven aan deze verandering en hoe we dit beter kunnen communiceren én profileren naar de buitenwereld. We worden vaak nog gezien als branding- en marketinggroep, terwijl we veel meer doen. Kortom, voor onszelf lag er ook een communicatie-uitdaging. Het interessante aan dit traject was dat we begonnen met één vraag, maar gedurende het proces onze vraag hebben geherdefinieerd. We hebben stappen vooruit en achteruit gedaan en uiteindelijk zijn we tot iets gekomen wat veel waardevoller is dan ons oorspronkelijke vertrekpunt.’

Tot welke inzichten kwamen jullie tijdens de training?
Rolf: ‘Aanvankelijk begonnen we met het idee van community building als nieuwe dienst. Vervolgens dachten we na over de wijze waarop we kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en welke problemen we voor de bewoners kunnen oplossen. Op dat moment beseften we dat bewoners niet of nog onvoldoende weten dat ze bij ons kunnen aankloppen en wat we allemaal te bieden hebben. We hebben te maken met een communicatievraagstuk dat eerst opgelost moet worden. Dit heeft ertoe geleid dat we een mailing met een soort toolbox gemaakt hebben waarin onze diensten worden gepresenteerd. Voor ons een nieuwe manier, aangezien we tot nu toe meestal indirect de bewoners benaderden, bijvoorbeeld via dorpsbelangen.’
Wendy: ’Tijdens één van onze trainingsdagen kon een collega, die het initiële idee had in een werkgroep, door omstandigheden een dag niet bij de sessie aanwezig zijn. De andere collega’s in de werkgroep bleken te weinig van de hoed en de rand te weten en toen werd meteen duidelijk: Als de hoofddrager wegvalt, kan het idee ook in elkaar vallen. Dat maakt de mens eigenlijk net zo belangrijk in het proces. Dit was ook een waardevol leermoment.’

“Als de hoofddrager wegvalt, kan het idee ook in elkaar vallen. Dat maakt de mens net zo belangrijk in het proces.”

Hoe hebben jullie de training zelf ervaren?
Wendy: ‘Na de eerste sessie gaf ik de training het voordeel van de twijfel, maar uiteindelijk ben ik blij dat ik de training heb gevolgd. Door de vele canvassen die ingevuld moesten worden zie je soms het verschil niet meer tussen de ene en de andere. Maar ondanks dat heb ik nieuwe tools en bagage gekregen om kritisch naar mijn werkzaamheden te kijken en te leren van succesvol falen. Daarnaast waardeerde ik de kennis en vaardigheden van de Cibap Next trainer Milou van Elburg, die onder andere ervaring heeft opgedaan bij de Rabobank en daardoor een ander perspectief kon bieden met goede praktijkvoorbeelden, waardoor de training levendiger werd.’
Rolf: ‘Ik vond het verfrissend dat het verhaal niet steeds op dezelfde manier werd verteld. Vaak heb je bij andere trajecten het gevoel dat je steeds hetzelfde hoort. Hier was dat anders. Het voelde persoonlijker en de aangereikte methodiek was onderscheidend. Dat heeft echt bijgedragen aan het behalen van de gewenste resultaten. De trainer is scherp en intelligent, hoewel vrijetijdseconomie niet haar dagelijkse kost is, wist ze toch precies de juiste punten uit te lichten en de vinger op de zere plek te leggen.’

En als je nu terugkijkt op het traject. Op welke manier gaan jullie nu aan de slag met vraagstukken?
Wendy:
‘We hebben geleerd hoe we vraagstukken op een effectieve manier kunnen aanpakken. Nu is het een kwestie van alert blijven en erop voort bouwen. Vanuit mijn rol krijg ik regelmatig zaken voorgelegd van mijn team of stakeholders waardoor ik opnieuw vragen moet stellen. De vraag is hoe ik dit zelf ga implementeren en hier scherp op kan zijn.’

“We hebben geleerd hoe we vraagstukken effectief kunnen aanpakken.”

Welk advies zou je willen geven aan andere organisaties?
Rolf: ‘Ik wil graag benadrukken dat het niet alleen gaat om het idee van willen innoveren, maar ook om het bepalen van wat je precies wilt bereiken. Voordat je aan een innovatietraject begint is het essentieel om goed in kaart te hebben waar je aan wilt werken. Pas als je dat duidelijk voor ogen hebt, kun je samen stappen zetten in de juiste richting.’
Wendy: ‘Wat ik waardeer aan de trainer Milou van Elburg is dat ze ervaring heeft en autoriteit. Ze kan goed uitleggen. Ze wist mijn kritische vragen goed te beantwoorden. En als ze het niet wist, dan durfde ze dat ook te zeggen. Dat vind ik prettig. Ook zit het in de methodiek, de scherpte en tactieken die ze hanteert om tot de kern te komen. Daarom zou ik haar zeker aanraden. Voorafgaand aan het traject hadden we duidelijk voor ogen dat onze afdeling Strategie, Onderzoek en Innovatie de stakeholders, ondernemers en overheidsinstanties moet begeleiden bij het innovatieproces. Innovatie komt niet vanzelf. De doelen waren meer kennis en expertise vergaren om dit te kunnen realiseren en om binnen MarketingOost nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Het heeft ons zeker geholpen. We moeten het nog verder handen en voeten geven binnen de eigen organisatie, maar de rugzak is inmiddels wel beter gevuld.’ Dus ik adviseer andere organisaties zeker om met Cibap Next en Milou aan de slag te gaan om innovatie in de eigen organisatie meer te borgen!’

 

 

Wil je net als MarketingOost aan de slag met nieuwe methodieken om innovaties en projecten op een professionele manier te kunnen aanpakken, zodat jullie extreem klantgericht diensten en/of producten kunnen ontwikkelen? Neem dan contact op met Cibap Next. Deze training is zo opgebouwd dat er ruimte is om te werken met eigen vraagstukken Zo is het relevant en helpt het jullie direct een grote stap voorwaarts.

 

Meer informatie

What’s
—Next?

Wil jij direct op de hoogte zijn van nieuwe toevoegingen in ons aanbod? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je ontvangt al het nieuws rond Cibap Next, plus een selectie van inspirerende artikelen over nieuwe creativiteit, in je mailbox!