Begin maart werd Cibap Next feestelijk gelanceerd. Een nieuw initiatief van vakschool Cibap, met een breed aanbod van leren en inspireren voor ondernemers en professionals in het mkb en de creatieve sector. Een paar weken na de opening zorgen de maatregelen rond het coronavirus dat de wereld er plotseling heel anders uitziet. Het belang van creativiteit in leven en ondernemen, zo uitgebreid toegelicht tijdens de lancering van Cibap Next, is actueler dan ooit.

 

Een gesprek met Coby Zandbergen, Voorzitter van het College van Bestuur van het Cibap, en Cor de Koning, directeur van Cibap Next.

Cor: “Met Cibap Next willen we laten zien hoe nieuwe creativiteit werkt voor het mkb. En dat is nog steeds aan de orde, alleen is sinds we van start gingen de wereld enorm veranderd. We passen ons programma daar nu op aan, met op korte termijn een specifiek online aanbod. En zodra het kan, gaan we weer met het mkb en de creatieve sector aan de slag om juist een nieuwe start te maken.”

Coby: “Cibap Next biedt de skills om het creatieve denken te trainen en op te bouwen. Daarnaast hebben we een rol als intermediair, waarbij we een kruisbestuiving op gang brengen tussen de creatieve sector en het mkb in brede zin. Een ondernemer die bijvoorbeeld met zijn online marketing aan de slag wil, kan via Cibap Next in contact komen met creatieven die daarin gespecialiseerd zijn. Maar ook een bedrijf dat advies zoekt over het restaureren van een monumentaal pand, wie neem je daarvoor in de arm? Dat soort vragen kunnen wij beantwoorden.”

 

Inspelen op ontwikkelingen in een veranderde samenleving
Cor: “We zien dat er steeds meer vraag is naar creatieve input voor bedrijven. Om de volgende stap te maken in innovatie en de ontwikkeling van producten en diensten, maar ook in het profileren en het naar buiten treden. Nu de kracht van de creatieve industrie almaar groeit, is het tijd om de krachten te bundelen met het mkb, in een samenleving waarin grote vraag is naar anders kijken, anders inspelen op ontwikkelingen.”

“We zien dat er veel meer vraag is naar creatieve input voor bedrijven. Om de
volgende stap te maken in innovatie en de ontwikkeling van producten en diensten,
maar ook in het profileren en het naar buiten treden. Het is tijd om de krachten van de
creatieve sector en het mkb te bundelen.”

 

 

Nieuwe skills voor de creatieve sector
Cibap Next is er daarnaast ook voor creatieve professionals op individueel niveau, vertelt Coby: “Vanuit Cibap als vakschool zijn we het aan onze stand verplicht om de creatieve sector voortdurend nieuwe, actuele skills bij te brengen. Een creatief van tien jaar geleden had niet kunnen bedenken dat vandaag een logo op internet te verkrijgen is. Dat heeft de branche totaal veranderd. Daarnaast bieden software en creative technology als AR en VR nieuwe kansen en mogelijkheden. Het betekent dat je op een heel andere manier met je vak bezig bent en anders met strategie en presentatie van een bedrijf om moet gaan.”

 

Ambacht en technologie
Kennis blijven verbreden dus, maar ook verdiepen. Coby: “Studenten die onze vakschool hebben afgerond en anderen die al werken in de creatieve sector bieden we vervolgstudies, waarmee ze zich hoger kwalificeren. Bijvoorbeeld via een internationale Bachelor Visual Communication, vanuit onze samenwerking met de universiteit van Northampton, of een Associate Degree Mediadesign.”

Cor: “Cibap Next speelt in op de vraag naar ambachtelijke en technologische vaardigheden. Kortlopend, in een mix van online leren en vakkundige persoonlijke coaching, met de meest geavanceerde voorzieningen. Het aanbod is een brede mix, van skills die morgen nodig zijn tot verdieping en het stapelen van certificaten die tot een erkend diploma leiden. Zo zijn we ook in gesprek met andere partijen die op allerlei manieren skills aanbieden, maar niet in de positie zijn om die te certificeren. Dat kunnen wij wel bieden, tot op hbo-niveau. Dat is een mooie toegevoegde waarde.”

“Als je ziet wat er nu gebeurt, de manier waarop we leven en werk compleet anders
inrichten, daarin zijn creativiteit en vormgeving essentieel.”

 

Vorm geven aan een nieuwe realiteit
Cor: “We hebben onderzoek gedaan naar de mate waarin je creativiteit als skill kunt aanleren en ontwikkelen. Met een aantal andere partijen hebben we daar een instrument voor ontwikkeld, een wetenschappelijk onderbouwde app waarmee je je eigen creativiteit in kaart brengt. Door onder andere te meten hoe nieuwsgierig, vindingrijk, volhardend en outputgericht je bent, krijg je een beeld van waar je ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Als Cibap Next kunnen we onze programma’s daar op laten aansluiten.”

Coby: “Dat creatieve denken en handelen is één aspect, vormgeving op zichzelf is iets heel anders, dat is een beroep. Het vorm geven aan producten, diensten, informatie en het toegankelijk maken van data, dat wordt steeds belangrijker. Het vak van vormgever is in onze wereld essentieel en ik denk dat de huidige crisis dat nog eens te meer bevestigt. Als je ziet wat er nu gebeurt, de manier waarop we leven en werk compleet anders inrichten, daarin zijn creativiteit en vormgeving essentieel.”

Cor: “De creatieve sector moet zich ook echt nu laten zien, actief meedenken in oplossingen voor de situatie waarin we nu zitten. De samenleving moet straks opnieuw vormgegeven worden.”

Cibap Next biedt cursussen en skillsessies voor bedrijven die zich ook willen focussen op ontwikkeling. Wie liever een workshop van Cibap Next binnen de eigen bedrijfsmuren wil organiseren, kan bellen met Cor de Koning via 038 454 6944 of mailen naar c.dekoning@cibapnext.nl.

What’s
—Next?

Wil jij direct op de hoogte zijn van nieuwe toevoegingen in ons aanbod? Schrijf je in voor de nieuwsbrief en je ontvangt al het nieuws rond Cibap Next, plus een selectie van inspirerende artikelen over nieuwe creativiteit, in je mailbox!