Betekenisvol samenwerken 

Dat de wereld verandert, dat merken we dadelijks om ons heen. Bij Cibap Next geloven we dat we in gezamenlijkheid moeten werken aan die verandering zodat iedereen kan participeren en deel kan nemen aan die nieuwe samenleving. Thema’s als veiligheid, armoede, samen leven, het opkomende water of diversiteit kunnen niet alleen vanuit beleidsplannen aangepakt worden, daar is meer voor nodig. Als we verandering samen kunnen vormgeven geeft dit betekenis aan jou, mij en alle betrokkenen.

Ontdek de kracht van Social Design

Wil jij een positieve verandering brengen in de wereld om je heen en werken aan projecten waarin je samenwerkt met betrokkenen om een door hen gewenste verandering te realiseren? Maak dan kennis met het Social Design programma van Cibap Next waarin je dit boeiende vakgebied leert ontdekken en verkennen.

Hoe de samenleving eruit ziet en werkt, hebben we zelf ontworpen. Dus kunnen we diensten en systemen, processen en verhalen ook opnieuw vormgeven. In het vakgebied van Social Design richten we ons op tastbare verbetering door samen met betrokkenen voortuitgang te ontwerpen. Of het nu gaat over racisme, milieu, zorgkwesties of circulariteit. De maatschappij is continu in beweging. Dat ons dagelijks leven er compleet anders uit komt te zien, staat wel vast. Maar hoe de wereld de komende twintig tot vijftig jaar gaat veranderen, dat is niet te voorspellen. De veranderingen zijn groot en abstract. Maar als we met velen samen met betrokkenen hieraan mogen werken, dan kunnen we stap voor stap de toekomst vormgeven.

Bij Cibap Next geloven we dat iedereen met passie voor sociale verandering een belangrijke bedrage kan leveren aan die verandering. In het programma Social Design richten we ons op jouw passie, hoe je behoeften van diverse gemeenschappen kunt begrijpen én hoe je kunt samenwerken met belanghebbenden om duurzame verandering te bevorderen. Ons deskundige team van professionals zal je begeleiden in het verkennen van de principes van Design Thinking, co-creatie, empathisch luisteren, prototyping en technieken die ten grondslag liggen aan effectieve Social Design.

Wat kun je verwachten van het trainingstraject van Social Design?

Ontdekken en Verkennen

In de eerste fase van de training ontdekken we tijdens een tweedaagse jouw drijfveren. We onderzoeken samen waar jouw ‘vuur’ van aan gaat en waar jij je bed voor uitspringt. Je maakt kennis met Design Thinking en leert essentiële technieken om empathisch te luisteren, je leert effectieve gespreks-, observatie- en interviewvaardigheden te ontwikkelen. We prikkelen je met uitdagende opdrachten.

Verdiepen en Samenwerken

In de tweede fase duik je dieper in de complexiteit van Social Design. Je leert de basisemoties en drijfveren van de mens kennen en herkennen vanuit het onderzoek wat je doet bij de doelgroep/ herkennen vanuit gesprekken met belanghebbenden. Je leert dit betekenis geven en vertaalt dit naar eenvoudige, betekenisvolle ontwerpen. Ook leer je effectief samenwerken en co-creëren met anderen. Daarnaast krijg je inzicht hoe je relevante stakeholders kunt analyseren. De opdrachten in deze fase spelen in op samenwerking en betekenis creëren van waaruit je nieuwe perspectieven vormgeeft.

Ontwerpen en Visualiseren

In de derde fase van de training ga je aan de slag met het ontwikkelen van ideeën en het creëren van betekenisvolle ontwerpen. Je leert creatieve denktechnieken en werkvormen toe te passen en krijgt inzicht in het prototyping proces, waarbij je vanuit een nieuw perspectief vorm geeft aan verandering. Daarnaast ontwikkel je, met behulp van experts, vaardigheden op het gebied van visualisatie zoals het schetsen op een iPad maar ook het vormgeven van een praatplaat om je plannen helder te formuleren.

Je bouwt aan je netwerk van creatieve professionals die je kunnen inspireren en ondersteunen. Een boeiende opdracht in deze fase is het ontwerpen van een ‘conversation piece’ die dialoog en reflectie stimuleert. 

Organiseren en Impact meten

In de laatste fase van de training krijg je inzicht in een projectorganisatie. Je leert effectieve communicatie- en rapportagetechnieken om je bevindingen terug te koppelen aan de stuurgroep of opdrachtgever. Als hoogtepunt van de training voltooien deelnemers een opdracht waarin alle fasen van het social design-proces worden doorlopen.

Dit trainingsprogramma biedt een unieke kans om jouw passie voor Social Design te verkennen en je vaardigheden naar een hoger niveau te tillen. Sluit je aan bij ons inspirerende en interactieve programma en word een expert in het creëren van positieve verandering in de maatschappij.

Wat beloven we jou?

1)     Je hebt grondige kennis opgedaan van de theoretische en conceptuele basis van Social Design, waarbij je de werkmethodiek Design Thinking tool gebruikt om de onderliggende principes beter te begrijpen en uit te voeren.

2)     Je hebt essentiële vaardigheden ontwikkeld zoals systeemdenken, effectieve co-creatie en community engagement, die je in staat stellen om verandering te creëren.

3)     Je bent geïnspireerd geraakt door casestudy’s en succesverhalen die laten zien hoe social design concrete resultaten kan opleveren en een positieve impact kan hebben.

4)     Je neemt deel aan samenwerkingsprojecten, waarbij je in de praktijk leert hoe je effectief samenwerkt met diverse belanghebbenden en gemeenschappen.

5)     We bieden jou een uitgelezen kans om in contact te komen met gelijkgestemde professionals, designers en experts op het gebied van Social Design, waardoor je waardevolle contacten legt.


Start trainingsprogramma: februari 2024

Duur: 20 weken
Inclusief tweedaagse trail